2-delade kulventiler

Tillsammans med Die Erste erbjuder vi 2-delade kulventiler i flera olika material och utföranden för en mängd olika tillämpningar inom alla typer av industrier och applikationer.

2-delade kulventiler är konstruerade för normal belastning i rörledningar. Ventiltypen används primärt som avstängningsventil i ledningar med vätskor och gas inom exempelvis kemisk, petrokemisk och cellulosaindustri. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av 2-delad kulventil.