Ändar till filterpatroner

Tillsamman med Amazon Filters erbjuder vi Double Open End (DOE) patroner och Single Open End (SOE) patroner. DOE patroner är utformade för att vara öppna i båda ändar medan Single Open End (SOE) patroner tillverkas med ena änden av patronen förseglad.

DOE patroner är idealiska för icke-kritiska filtrerings- och förfiltreringsapplikationer för allmän användning där driftsekonomin är av största vikt. SOE patroner har en effektivare och mer pålitlig tätning med inbyggda O-ringar i den öppna delen och finns i olika utföranden där en av de vanligaste är kod 3 med 2x222 O-ring i den öppna änden och en plan sluten ände.

Visar 16 produkter
<p>Filterpatron som är öppen i båda ändar. Används med patroner för allmän filtrering och för användning som förfilter. Ska inte användas om det finns reningskrav på 5 mikron absolut eller bättre, vid konstant höga temperaturer eller i hygieniska installationer.</p>

Filterända Double Open End (DOE)

Filterpatron som är öppen i båda ändar. Används med patroner för allmän filtrering och för användning som förfilter. Ska...

Se mer information
<p>Ensidigt öppen filterpatron med 2x226 O-ringar i kombination med dubbel bajonettkoppling i den öppna änden. Den slutna änden är plan.</p>

Filterända kod 2, 226 O-ring + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med 2x226 O-ringar i kombination med dubbel bajonettkoppling i den öppna änden. Den slutna ...

Se mer information
Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är plan. En av de vanligaste standarderna inom industri och vattenbehandling över hela världen.<br />

Filterända kod 3, 222 O-ring + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är plan. En av de vanligaste standard...

Se mer information
<p>Ensidigt öppen filterpatron med en öppning i i ena änden som passar mot ett tappfäste med 2 x 20 O-ringar i filterhuset. Den slutna änden är försänkt för centralisering i filterhuset. Används ofta i filterhus av plast för en filterpatron.</p>

Filterända kod 6, 020 O-ring med tappfäste + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med en öppning i i ena änden som passar mot ett tappfäste med 2 x 20 O-ringar i filterhuset....

Se mer information
Ensidigt öppen filterpatron med 2x226 O-ringar i kombination med dubbel bajonettkoppling i öppna änden. Bajonettkopplingen ansluts till motsvarande koppling i filterhuset och gör det möjligt för driftspersonal att säkerställa korrekt installation före idrifttagning. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering av patronen vid installation. Den här typen av koppling hindrar patronen från att lossna under steril filtrering, skyddar tätningen vid omvänt flöde och hindrar patronen från att lyfta vid återflöde. Kod 7 är den vanligaste lösningen för kritiska processer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Filterända kod 7, 226 O-ring + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med 2x226 O-ringar i kombination med dubbel bajonettkoppling i öppna änden. Bajonettkopplin...

Se mer information
Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering av patronen vid installation.<br />

Filterända kod 8, 222 O-ring + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering ...

Se mer information
<p>Ensidigt öppen filterända med en intern 213 O-ring som tätar mot ett tappfäste till vissa utföranden av filterhus i plast. Den slutna änden är försänkt för centralisering i filterpatronen mot tappfästet.</p>

Filterända kod 9, 213 O-ring med tappfäste + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterända med en intern 213 O-ring som tätar mot ett tappfäste till vissa utföranden av filterhus i plas...

Se mer information
Ensidigt öppen filterpatron med dubbla O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering av längre filterpatroner. Utmärkt för allmän användning i kritiska applikationer.

Filterända kod A, dubbel O-ring + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med dubbla O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är försedd med spjut för centrerin...

Se mer information
Ensidigt öppen filterpatron med dubbla O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är plan. Utmärkt för allmän användning i industriella applikationer.

Filterända kod B, dubbel O-ring + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med dubbla O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är plan. Utmärkt för allmän användn...

Se mer information
Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i kombination med 3-stifts  bajonettkoppling. Bajonettkopplingen ansluts till motsvarande koppling i  filterhuset och gör det möjligt för driftspersonal att säkerställa  korrekt installation före idrifttagning. Den slutna änden är försedd  med spjut för centrering av patronen vid installation. Den här typen av koppling hindrar patronen från att lossna under steril filtrering, skyddar tätningen vid omvänt flöde och hindrar patronen från att lyfta vid återflöde.<br />

Filterända kod S, 222 O-ring med bajonettfäste + stängd (SOE)

Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i kombination med 3-stifts bajonettkoppling. Bajonettkopplingen ansluts...

Se mer information
<p>Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Ensidigt öppen filterpatron med 2x226 O-ringar i kombination med dubbel bajonettkoppling. Den slutna änden är plan.</p>

Hygienisk filterända kod 2, 226 O-ring + stängd (SOE)

Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra...

Se mer information
Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid  höga temperaturer som ångsterilisering och andra  steriliseringsprocesser. Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är plan. En av de vanligaste standarderna inom industri och vattenbehandling över hela världen.<br />

Hygienisk filterända kod 3, 222 O-ring + stängd (SOE)

Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andr...

Se mer information
<p>Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Ensidigt öppen filterpatron med 2x226 O-ringar i kombination med dubbel bajonettkoppling. Bajonettkopplingen ansluts till motsvarande koppling i filterhuset och gör det möjligt för driftspersonal att säkerställa korrekt installation före idrifttagning. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering av patronen vid installation. Den här typen av koppling hindrar patronen från att lossna under steril filtrering, skyddar tätningen vid omvänt flöde och hindrar patronen från att lyfta vid återflöde. Kod 7 är den vanligaste lösningen för kritiska processer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.</p>

Hygienisk filterända kod 7, 226 O-ring + stängd (SOE)

Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra ...

Se mer information
Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Ensidigt öppen filterpatron med 2x222 O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering av patronen vid installation.<br />

Hygienisk filterända kod 8, 222 O-ring + stängd (SOE)

Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra...

Se mer information
Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid  höga temperaturer som ångsterilisering och andra  steriliseringsprocesser. Ensidigt öppen filterpatron med dubbla O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är försedd med spjut för centrering av längre filterpatroner. Utmärkt för allmän användning i kritiska applikationer.

Hygienisk filterända kod A, dubbel O-ring + stängd (SOE)

Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och and...

Se mer information
Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid  höga temperaturer som ångsterilisering och andra  steriliseringsprocesser. Ensidigt öppen filterpatron med dubbla O-ringar i den öppna änden. Den slutna änden är plan. Utmärkt för allmän användning i industriella applikationer.

Hygienisk filterända kod B, dubbel O-ring + stängd (SOE)

Filterända av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och and...

Se mer information