Återströmningsskydd

Ventim erbjuder återströmningsskydd för vätskor till och med vätskekategori 4 vilket skyddar dricksvattnet i kommunala vattenledningsnät från återströmning av förorenade vätskor enligt svensk standard SS-EN 1717 som Svenskt Vatten rekommenderar.

Återströmningsskydd används på industrier, mejerier, slakterier, lagerbyggnader, sprinkleranläggningar, sjukhus och andra anläggningar för att minimera risken för att förorenat vatten strömmar tillbaka i vattenledningen och påverkar kvaliteten på dricksvattnet. Val av utförande beror på dina förutsättningar, hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av återströmningsskydd.