Automation

Ventim erbjuder olika typer av elektriska, hydrauliska och pneumatiska manöverdon för automatisk manövreringen av ventiler. Donen kan beställas både som separata enheter och som färdigmonterade enheter, ventil + don.

Manöverdon (ställdon, vriddon) finns i olika utföranden. Man skiljer på on/off don som öppnar och stänger en ventil och reglerdon som släpper igenom rätt mängd media genom att röra sig i flera olika lägen. Val av utförande beror bland annat på tillgång till luft, el, ventiltyp och funktion. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av manöverdon.