Backventiler

Tillsammans med ett flertal leverantörer, ARI, ERHARD och RuB för att nämna några, erbjuder vi ett brett sortiment av backventiler. Du väljer utförande utifrån önskad funktion, exempelvis lågt öppningstryck, snabbstängning, lågt tryckfall, att den ska arbeta tyst, inte ge upphov till tryckslag eller vara tät i stängt läge även vid låga dP.

Backventiler är ett samlingsnamn för ventiler vars primära funktion är att förhindra återströmning av ett flöde, dvs de släpper bara igenom media i en riktning. Backventilen används i stort sett i alla typer av anläggningar och i ett stort antal processer och applikationer inom alla våra affärsområden. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av backventil.