Betäckningar

Tillsammans med Harde Staal erbjuder vi betäckningar för bland annat fjärrvärme och fjärrkyla. Vi levererar även VA-betäckningar och specialutföranden. Betäckningarna levereras standard D400 och är fjäderdämpande vilket gör att de enkla att öppna och stänga.

Betäckningar används till alla typer av brunnar där drift- och underhållsarbete kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som asfalt, grus- eller gräsyta påverkas. Våra betäckningar är godkända enligt svensk standard SS-EN 124. Val av utförande beror bland annat på installationsplats och vilken typ av belastning den utsätts för. Utifrån dina förutsättningar och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av betäckning.