Brunnar

Ventim erbjuder grundvattenförstärkta brunnar för skiftande användningsområden och miljöer, exempelvis för flödesmätning och för vatten och avlopp.

Val av utförande beror bland annat på läggningsdjup, rördimension, material på befintligt rör, brunnsdiameter och media. Utifrån dina förutsättningar och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av brunn.