Differenstrycksregulatorer

Tillsammans med Herz erbjuder vi differenstrycksregulatorer som etablerar ett konstant och stabilt differenstryck över lasten, en av de viktigaste förutsättningarna för effektiv injustering och styrning av värme och kylsystem.

En differenstrycksregulator består av en ventil och ett tryckställdon och är konstruerad för krävande system. Regulatorn eliminerar tryckvariationer vilket skapar balans i systemet och därmed högre effektivitet i VVS-anläggningar. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av differenstrycksregulator.