• Elektriskt reglerdon VM9298
Elektriskt reglerdon VM9298

Elektriskt reglerdon VM9298

Elektriskt reglerdon, 1470 Nm, för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Självhämmande växel. Välj med omkopplare om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Spänningsmatning 230V/50Hz. IP66, ska inte användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.