• Filterända kod 3, 222 med dubbla O-ringar, hygieniskt utförande
Filterända kod 3, 222 med dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Filterända kod 3, 222 med dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Ensidigt öppen filterpatron (SOE) av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Öppen ända med dubbla 222 O-ringar. Sluten ända är plan.