• Filterända kod 7, 226 med dubbla O-ringar
Filterända kod 7, 226 med dubbla O-ringar

Filterända kod 7, 226 med dubbla O-ringar

Ensidigt öppen filterpatron (SOE). Öppen ända med dubbla 226 O-ringar och dubbel bajonettfattning. Bajonettfattningen ansluts till motsvarande koppling i filterhuset. Driftspersonal kan säkerställa korrekt installation före idrifttagning. Sluten ände är utrustad med spjut för centrering av patronen vid installation. Den här typen av koppling hindrar patronen från att lossna under steril filtrering, skyddar tätningen vid omvänt flöde och hindrar patronen från att lyfta vid återflöde. Filterände kod 7 är den vanligaste konfigureringen för kritiska processer inom läkemedel och livsmedel.