• Filterända kod 7, 226 med dubbla O-ringar, hygieniskt utförande
Filterända kod 7, 226 med dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Filterända kod 7, 226 med dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Ensidigt öppen filterpatron (SOE) av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Öppen ända med dubbla 226 O-ringar och dubbel bajonettfattning. Bajonettfattningen ansluts till motsvarande koppling i filterhuset. Driftspersonal kan säkerställa korrekt installation före idrifttagning. Sluten ända är utrustad med spjut för centrering av patronen vid installation. Den här typen av koppling hindrar patronen från att lossna under steril filtrering, skyddar tätningen vid omvänt flöde och hindrar patronen från att lyfta vid återflöde.