• Filterända kod A, dubbla O-ringar, hygieniskt utförande
Filterända kod A, dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Filterända kod A, dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Ensidigt öppen filterpatron (SOE) av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Öppen ända med dubbla O-ringar. Sluten ända försedd med spjut som hjälper till att centralisera patronen vi installation av längre patronlängder.