• Filterända kod B, dubbla O-ringar, hygieniskt utförande
Filterända kod B, dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Filterända kod B, dubbla O-ringar, hygieniskt utförande

Ensidigt öppen filterpatron (SOE) av förstärkt glasfylld polypropylen (PP) för användning vid höga temperaturer som ångsterilisering och andra steriliseringsprocesser. Öppen ända med dubbla O-ringar. Sluten ända är plan (rekommenderas allmänt för filterhus med en patron).