Filterhus

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi filterhus för användning inom alla typer av industrier där filtrering av vätskor förekommer. Inom specifika branscher som livsmedels- och läkemedelsindustrin, ställs mycket höga krav på effektiv rengöring.

De flesta filterhus är gjorda av metall (316L, rostfritt) eller plast. Val av utförande beror bland annat på vad det är som ska filtreras, hur det är tempererat och vilket tryck och flöde som krävs. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av filterhus.