Filterhus för aggressiva media

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi filterhus med specialbehandlad yta som klarar aggressiva miljöer med exempelvis frätande kemikalier som vätesulfid, saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fosforsyra och ättiksyra. Ytbehandlingen är helt inbunden (rotolining) och har utmärkt kemisk beständighet.

Det finns några olika typer av ytbehandling att välja på och det är processvätskan som avgör vilken som är mest lämplig. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av ytbehandling för aggressiva media.