Filterpåsar

Tillsamman med Amazon Filters erbjuder vi filterpåsar, påsfilter, av hög och jämn kvalitet för bland annat färger, drycker, emulsioner, kemikalier, oljor och kylvätskor inom metallskärning, läkemedel och livsmedelsbehandling.

Påsfilter i olika varianter gör grovjobbet vid höga flöden och används i många industriella processer. Val av utförande beror bland annat på filtermedia, temperatur, partikeltyp, kemisk kompatibilitet och viskositet. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av filterpåse.