Filtersystem

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi ett filtreringssystem bestående av standardfilterpatroner inneslutna i två förseglade plastpåsar. Systemet skyddar operatören och arbetsmiljön från processvätskor samtidigt som det säkerställer att ingen korskontaminering sker mellan olika produkter. Filtreringssystemet används flitigt inom bland annat lackering, färg och kemisk produktion.

Stor omsorg har lagts ner på att säkerställa att påsarna är tillförlitligt förseglade i systemet och inte orsakar användare några av de besvär, kostnader och risker som kan orsakas av att påsarna skiljer sig från resten av enheten. Noggrann design, exakt tillverkning och omfattande valideringstest säkerställer att plastpåsarna som omsluter filtren och produkten förblir fästa även när de är fulla av vätska.