Flervägs kulventiler

Tillsammans med Die Erste erbjuder vi flervägs kulventiler med möjlighet att välja olika kombinationer av flödesvägar.

Ventilen har en konstruktion med flera anslutningar och en kula som är L-borrad, T-borrad eller X-borrad. Ventiltypen används när ett flöde behöver riktas om. En flervägs kulventil används primärt som avstängningsventil i rörledningar med vätskor, ånga och gas i industriella applikationer. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av flervägs kulventil.