• Ultraljud signalomvandlare VM9911 NivuFlow 600
Ultraljud signalomvandlare VM9911 NivuFlow 600

Ultraljud signalomvandlare VM9911 NivuFlow 600

Signalomvandlare för flödesmätning av homogena vätskor i fyllda rör. Smidig integrering i existerande styrsystem via universalt gränssnitt. Mäter i båda riktningarna utan att orsaka störningar i flödet eller tryckfall. Ett eller flerspårsmätning för optimal mätsäkerhet. Kan användas med upp till 4 mätspår. Utrustas med givare från Nivus.