• Ultraljud gängad givare NOS
Ultraljud gängad givare NOS

Ultraljud gängad givare NOS

Gängad givare för mätning av flödeshastighet på rena till lätt förorenade media i fyllda rör. Levereras i par, 2 st krävs för ett mätspår. Monteras på utsidan av rör. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 600 och NivuFlow 650 från Nivus.
Temperatur
-20°C till +50°C