Flödesmätare öppna system

Öppna system är ett samlingsnamn för kanaler, rännor, icke eller delvis fyllda rör, diken, åar, självfallsledningar, skibord och liknande. De kan mätas med flera olika metoder beroende på önskad mätnoggrannhet och montagemöjlighet. Korskorrelation med profilskanning, ultraljud, radar och doppler är några av de vanligaste.

För en bra och tillförlitlig mätning är mätpunkt, montage och datainsamling viktig. Kom ihåg att mätarens noggrannhet inte gäller hela mätningen! Val av flödesmätare beror bland annat på hur din process ser ut och vilka krav som ställs av dig eller kontrollorgan. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av flödesmätare för öppna system.

Visar 26 produkter
Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i större rördimensioner. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.

Flödesgivare CS2 instick

Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i större rördimensioner. Ansluts till signa...

Se mer information
Flödesgivare för mätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler i större dimensioner. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.

Flödesgivare CS2 kanal

Flödesgivare för mätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler i större dimen...

Se mer information
Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler upp till DN 500 med låga nivåer. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 eller NivuFlow Mobile 750 från Nivus.

Flödesgivare CSM V100K kanal

Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanale...

Se mer information
Flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör upp till DN 1000. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 eller NivuFlow Mobile 750 från Nivus.

Flödesgivare CSM V100R instick

Flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör upp till DN 1000. An...

Se mer information
Flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler upp till DN 500 med låga nivåer. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 eller NivuFlow Mobile 750 från Nivus.

Flödesgivare CSM V1D0 kanal

Flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler upp till...

Se mer information
Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i  fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler i större dimensioner. Ansluts  till signalomvandlare NivuFlow Mobile 750 från Nivus.<br />

Flödesgivare CSP kanal

Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanal...

Se mer information
Temperaturkompenserad flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade vatten i fyllda rör eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. Ansluts till signalomvandlare OCM F.

Flödesgivare KDA instick

Temperaturkompenserad flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade vatten i fyllda rör eller delvis fyll...

Se mer information
Temperaturkompenserad flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt  förorenade vatten i fyllda rör eller delvis fyllda rör, kanaler och  rännor. Ansluts till signalomvandlare OCM F och PCM F.

Flödesgivare KDA kanal

Temperaturkompenserad flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade vatten i fyllda rör eller delvis fyl...

Se mer information
Flödesgivare för beröringsfri flödeshastighetsmätning i delvis fyllda system. Installeras utan att avbryta pågående processer. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 550 från Nivus.

Flödesgivare OFR radar

Flödesgivare för beröringsfri flödeshastighetsmätning i delvis fyllda system. Installeras utan att avbryta pågående proc...

Se mer information
Insticksgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i helt eller delvis fyllda rör. Ansluts till signalomvandlare NFP, NivuFlow 700, NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.

Flödesgivare POA instick

Insticksgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i helt eller delvis fyllda rör. Ansluts till signal...

Se mer information
<p>Kanalgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. Med eller utan tryckmätningscell. Ansluts till  signalomvandlare NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.</p>

Flödesgivare POA kanal

Kanalgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. ...

Se mer information
Kombigivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. Utrustad med vatten-/ultraljudsgivare och tryckgivare för nivåmätning. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.

Flödesgivare POA kombi

Kombigivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. ...

Se mer information
<p>Beröringsfri nivågivare utan rörliga delar för vätskor och fasta media. Försedd med solskydd som reducerar effekten av solens värmestrålning. Ansluts till signalomvandlare Ultra från Pulsar. Integrerad temperaturkompensation. Explosionsskydd EEx m II T6. CE-godkänd. <br /></p>

Nivågivare dB mach3

Beröringsfri nivågivare utan rörliga delar för vätskor och fasta media. Försedd med solskydd som reducerar effekten av s...

Se mer information
Nivågivare för nivåmätning i rör upp till DN 2000. Monteras i rörhjässan, mäter ner till vattenytan. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 via elektronikbox EBM eller till signalomvandlare NivuFlow Mobile 750 från Nivus.

Nivågivare DSM

Nivågivare för nivåmätning i rör upp till DN 2000. Monteras i rörhjässan, mäter ner till vattenytan. Ansluts till signal...

Se mer information
Nivågivare för nivåmätning i rör upp till DN 2000. Monteras i rörhjässan, mäter ner till vattenytan. Ansluts till signalomvandlare PCM 4, PCM F, NivuFlow 650 och NivuFlow 750 från Nivus.

Nivågivare OCL

Nivågivare för nivåmätning i rör upp till DN 2000. Monteras i rörhjässan, mäter ner till vattenytan. Ansluts till signal...

Se mer information
<p>Stationär signalomvandlare för kontinuerlig mätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda rör. Hög noggrannhet. Låg installationskostnad. Utrustas med insticksgivare POA. </p>

Signalomvandlare NFP

Stationär signalomvandlare för kontinuerlig mätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda rör. Hög noggrannhet. L...

Se mer information
Stationär signalomvandlare för beröringsfri flödesmätning i delvis fyllda system, med låga nivåer och höga hastigheter. Utrustas med Nivus radargivare OFR för flödesmätning samt 2-trådsgivare för nivåmätning.

Signalomvandlare NivuFlow 550

Stationär signalomvandlare för beröringsfri flödesmätning i delvis fyllda system, med låga nivåer och höga hastigheter. ...

Se mer information
<p>Signalomvandlare för flödesmätning av homogena vätskor i fyllda rör. Smidig integrering i existerande styrsystem via universalt gränssnitt. Mäter i båda riktningarna utan att orsaka störningar i flödet eller tryckfall. Ett eller flerspårsmätning för optimal mätsäkerhet. Kan användas med upp till 4 mätspår. Utrustas med givare från Nivus.</p>

Signalomvandlare NivuFlow 600

Signalomvandlare för flödesmätning av homogena vätskor i fyllda rör. Smidig integrering i existerande styrsystem via uni...

Se mer information
<p>Signalomvandlare för flödesmätning av rena till lätt förorenade media i fyllda och delvis fyllda rör och öppna system, kanaler, naturliga rännor, diken och vattendrag med varierande nivåer och komplexa flödesprofiler. Mäter i båda riktningarna utan att orsaka störningar i flödet eller  tryckfall. 2 mätspår standard. Utrustas med givare från Nivus.</p>

Signalomvandlare NivuFlow 650

Signalomvandlare för flödesmätning av rena till lätt förorenade media i fyllda och delvis fyllda rör och öppna system, k...

Se mer information
Stationär signalomvandlare för kontinuerlig mätning av lätt till svårt förorenade vatten i helt eller delvis fyllda rör samt öppna kanaler. Hanterar upp till 3 st mätplatser och 9 st hastighetsgivare. Utrustas med kanalgivare CS2 eller POA, insticksgivare CS2 eller POA, mini-kanalgivare CSM för låga flödesnivåer, nivågivare DSM och nivågivare OCL.

Signalomvandlare NivuFlow 750

Stationär signalomvandlare för kontinuerlig mätning av lätt till svårt förorenade vatten i helt eller delvis fyllda rör ...

Se mer information
<p>Portabel signalomvandlare för långtidsmätningar av rena till lätt förorenade media i fyllda rör. Upp till 2 mätspår. Två laddningsbara batterier ger lång drifttid. Utrustas med clamp-on givare. Insticksgivare finns på förfrågan.</p>

Signalomvandlare NivuFlow Mobile 600

Portabel signalomvandlare för långtidsmätningar av rena till lätt förorenade media i fyllda rör. Upp till 2 mätspår. Två...

Se mer information
<p>Portabel signalomvandlare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i helt eller delvis fyllda och fyllda rör och kanaler. Utrustas med givare från Nivus, finns flera att välja bland beroende på önskad funktion.</p>

Signalomvandlare NivuFlow Mobile 750

Portabel signalomvandlare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i helt eller delvis fyllda och fyllda rö...

Se mer information
Stationär signalomvandlare för kontinuerlig flödesmätning av lätt till svårt förorenade vatten i fyllda eller delvis fyllda system. Enkel installation, Grafisk display. Utrustas med KDA kanalgivare eller KDA insticksgivare samt extern eller integrerad nivågivare vid behov.

Signalomvandlare OCM F

Stationär signalomvandlare för kontinuerlig flödesmätning av lätt till svårt förorenade vatten i fyllda eller delvis fyl...

Se mer information
Portabel signalomvandlare för flödesmätning i lätt till svårt förorenade vatten. Enkel programmering. Grafisk display. Laddningsbart batteri med lång batteritid. Utrustas med KDA kanalgivare, extern eller integrerad nivågivare, kombinerad nätadapter/batteriladdare, kopplingsbox för externa in- och utsignaler och extern batteribox.

Signalomvandlare PCM F

Portabel signalomvandlare för flödesmätning i lätt till svårt förorenade vatten. Enkel programmering. Grafisk display. L...

Se mer information
Kanalgivare för mätning av flödeshastighet på rena till lätt förorenade media i delvis fyllda rör och kanaler. Upp till 4 bar. Levereras i par, 2 st krävs för ett mätspår. Digital signalöverföring för säker anslutning över långa distanser. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 650 från Nivus.

Ultraljud kanalgivare NIS

Kanalgivare för mätning av flödeshastighet på rena till lätt förorenade media i delvis fyllda rör och kanaler. Upp till ...

Se mer information
Stavgivare för mätning av flödeshastighet på rena till lätt förorenade media i delvis fyllda kanaler och vattendrag. Levereras i par, 2 st krävs för ett mätspår. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 650 från Nivus.<br />

Ultraljud stavgivare NOS V20

Stavgivare för mätning av flödeshastighet på rena till lätt förorenade media i delvis fyllda kanaler och vattendrag. Lev...

Se mer information