• Flödesgivare CSM V100K kanal
Flödesgivare CSM V100K kanal

Flödesgivare CSM V100K kanal

Flödesgivare för flödeshastighetsmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler upp till DN 500 med låga nivåer. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 eller NivuFlow Mobile 750 från Nivus.
Temperatur
-20°C till +50°C