• Flödesgivare CSM V100R instick
Flödesgivare CSM V100R instick

Flödesgivare CSM V100R instick

Flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör upp till DN 1000. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 eller NivuFlow Mobile 750 från Nivus.
Temperatur
-40°C till +80°C