• Flödesgivare CSM V1D0 kanal
Flödesgivare CSM V1D0 kanal

Flödesgivare CSM V1D0 kanal

Flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör och kanaler upp till DN 500 med låga nivåer. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 eller NivuFlow Mobile 750 från Nivus.
Temperatur
-20°C till +50°C