• Flödesgivare KDA instick
Flödesgivare KDA instick

Flödesgivare KDA instick

Temperaturkompenserad flödesgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade vatten i fyllda rör eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. Ansluts till signalomvandlare OCM F.
Temperatur
-20°C till +50°C