• Flödesgivare POA instick
Flödesgivare POA instick

Flödesgivare POA instick

Insticksgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i helt eller delvis fyllda rör. Ansluts till signalomvandlare NFP, NivuFlow 700, NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.
Temperatur
-20°C till +50°C