• Flödesgivare POA kanal
Flödesgivare POA kanal

Flödesgivare POA kanal

Kanalgivare för flödesmätning av lätt till svårt förorenade media i fyllda eller delvis fyllda rör, kanaler och rännor. Med eller utan tryckmätningscell. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 750 och PCM 4 från Nivus.

Temperatur
-20°C till +50°C