• Flödesgivare NIS RT instick
Flödesgivare NIS RT instick

Flödesgivare NIS RT instick

Flödesgivare för mätning av flödeshastighet på rena till lätt förorenade media i fyllda rör DN 200-12000. För trycksatta system upp till 16 bar. 2 givare krävs för ett mätspår. Digital signalöverföring för säker anslutning över långa distanser. Ansluts till signalomvandlare NivuFlow 600 eller NivuFlow 650 från Nivus.
Temperatur
-20°C till +50°C