Flottörventiler

Ventim erbjuder flottörventiler för styrning av vätskans nivå i tankar, reservoarer och cisterner. Ventiltypen är mycket lämplig för vatten och i vårt utbud hittar du också dricksvattengodkända flottörventiler.

Flottörventilen består av ett ventilhus och en flottör. Flottören känner av nivån och stänger eller öppnar när nivån stiger. Ventilen finns i flera utföranden med olika installationsalternativ. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av flottörventil.