Hetmantel

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi hetmantlar till filterhus som skyddar huset och upprätthåller en konstant temperatur hos processvätskan vilket i många fall är kritiskt för att bibehålla produktkvaliteten. Vanligt förekommande inom finkemi, läkemedel och kemisk produktion.

Hetmanteln finns i två utföranden, i silikon och i metall. Båda erbjuds i en eller tvådelad konstruktion och passar snyggt runt filterhuset utan någon separat fixeringsmetod. Val av utförande beror på bland annat på vilken miljön där filterhuset ska sitta, om den kräver explosionsskydd eller inte. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av hetmantel.