Hydrauliska manöverdon

Ventim erbjuder hydrauliska manöverdon (ställdon) för automatisk manövreringen av ventiler som sitter på krävande installationsplatser. Vanliga applikationer är inom fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans med kul- och vridspjällventiler.

Ett hydrauliska manöverdon används med fördel i större dimensioner där det finns krav på höga vridmoment, exempelvis för markförlagda ventiler. Hydrauldonet manövrerar ventilen från marknivå via påmonterade hydraulslangar och snabbkopplingar eller från manöverskåp. Donet passar också i miljöer med hög luftfuktighet samt miljöer där det saknas tillgång till el. Val av utförande beror bland annat på tryck och vridmoment. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av hydrauldon.