Injusteringsventiler

Tillsammans med Herz erbjuder vi injusteringsventiler för injustering av flöden i värme och kylsystem. Ventilerna har hög mätnoggrannhet. De är enkla att ställa in med hjälp av dubbla skalor och har två självtätande mätuttag som passar de flesta tryck och temperaturprobar på marknaden.

Injusteringsventiler består av ett ventilhus, en överdel och en kägla. Ventilens konstruktion gör att den kan användas för injustering, förinställning, mätning, avstängning och avtappning. För rätt dimensionering behöver hänsyn tas till bland annat rördimension, tryck, temperatur och tryckfall. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av injusteringsventil.