Injusteringsventiler

Tillsammans med Herz erbjuder vi injusteringsventiler för balansering och injustering av vattenburna värme- och kylsystem samt tappvattenapplikationer.

Injusteringsventilens konstruktion ökar den ekonomiska effektiviteten i värme och kylsystem som leder till ökad komfort och bekvämlighet hos slutanvändare. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av injusteringsventil.