• Installationsskåp för fjärrvärme
Installationsskåp för fjärrvärme

Installationsskåp för fjärrvärme

Väggmonterat, låsbart installationsskåp för fjärrvärme. En bra och enkel lösning vid renovering av ledningsnät för både brukare och värmeverk. Brukare behöver inte bryta upp golv och socklar och värmeverk når lätt ventilerna som är monterade direkt bakom luckan.
Material
Varmförzinkat stål