Kalottventiler

Ventim erbjuder kalottventiler med hög kapacitet, god täthet och fritt genomlopp. Ventilen har inga dolda utrymmen där media kan sedimentera.

Kalottventilens konstruktion med ventilhus och kalott bidrar till ventilens höga kapacitet och det fria genomloppet minimerar risk för sedimentering och stopp i ventilen. Jämfört med liknande typer av ventiler går det att använda mindre och mer ekonomiska ventilstorlekar. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kalottventil.