Kapselfilter

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi kapselfilter för små och medelstora applikationer med vätskor och gas.

Kapselfilter är engångsfilter som är färdiga att använda och lätta att byta ut med minimal stilleståndstid. Val av utförande beror bland annat på filtermedia, temperatur, viskositet, flöde, typ av partiklar och kemisk kompatibilitet. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kapselfilter.