Kilslidventiler

Ventims utbud av kilslidventiler, slussventiler, omfattar ventiler för användning i system för bland annat värme, kyla, avlopp eller bevattning. Ventilen används ofta som avstängningsventil för media med höga temperaturer som ånga och hetånga men även för andra typer av vätskor och gaser.

Kilslidventilen har en höj- och sänkbar slid som öppnar eller stänger ventilen. Ventiltypen klarar höga krav på täthet och säkerhet och används därför ofta som avstängningsventil inom bland annat kärnkraftsindustri och petrokemisk industri men även inom VVS och VA. Ventilen ska inte användas för reglering. Val av utförande beror dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kilslidventil.