Klaffbackventiler

Tillsammans med bland annat STRATE erbjuder vi klaffbackventiler som förhindrar återströmning av exempelvis avloppsvatten, gaser, luft, processvatten, råvatten och slam. Ventiltypen är vanligt förekommande inom VA och i vårt utbud hittar du också dricksvattengodkända klaffbackventiler.

Klaffbackventilens konstruktion medför långsam stängning och öppning vilket är en stor fördel för att undvika tryckslag. Vid krävande driftsförhållanden, exempelvis vid hög temperatur, används en ventil med två fjäderbelastade klaffar, en dubbelklaffbackventil. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av klaffbackventil.