Kolvslidventiler

Tillsammans med Yakacik erbjuder vi kolvslidventiler för industriella applikationer. Ventilen har utmärkta regleregenskaper och är ett bra alternativ vid varierande drift med ånga/kondensat och för tillämpningar med snabba temperaturförändringar.

Kolvslidsventiler är en av de tätaste ventilerna på marknaden och dessutom okänslig för föroreningar. Kolven omsluts av två ventilringar där den övre tätar mot atmosfär och den nedre tätar i genomloppet. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kolvslidventil.