Kompensatorer

Tillsammans med Willbrandt erbjuder vi kompensatorer som används för rörelseupptagning i flera olika applikationer. De används också för ljuddämpning, bland annat i system för kyla, luft, badvatten och avloppsvatten.

Kompensatorer ser till att rörsystem inte överbelastas på grund av termisk expansion eller vibrationer från exempelvis kompressorer, pumpar, motorer och turbiner vilket kan leda till deformationer, destruktion eller fel på systemet. Val av utförande beror bland annat på hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera genom kompensatorn och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kompensator.