Kondensatavledare

Tillsammans med ARI erbjuder vi termostatiska kondensatavledare (ångfälla) med kontrollenhet av bimetall (bimetallavledare) för dränering av kondensat från ångledningar. Kondensatavledare används flitigt inom alla typer av industrier för dränering av kondensat i ångsystem.

Kondensat består av vatten som bildas i ett slutet ångsystem när ångan kyls. Blir det för mycket kondensat kan det orsaka skador på rör och annan utrustning i systemet och försämra värmeöverföringen. Val av utförande beror bland annat på hur din process ser ut, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kondensatavledare.