Kontrollmanometerventiler

Ventim erbjuder kontrollmanometerventiler för avstängning och reglering av vätskor, ånga och gaser inom alla typer av industrier och anläggningar. Ventilen klarar höga tryck och temperaturer och kan förses med tryckmätare.

Kontrollmanometerventilen består av en nålventil med kontrollfläns och anslutningsstycke för montage av vattensäckrör och tryckmätare. Det är en enkel ventil som manövreras med ratt och ger en exakt reglering av små flöden med höga tryck. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid ledningen innehåller, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kontrollmanometerventil.