Kulventiler

Tillsammans med Broen, Die Erste och RuB erbjuder vi ett brett sortiment av kulventiler. Kulventiler har lågt tryckfall och är enkel att installera, manövrera och automatisera. Det gör kulventilen till en populär ventiltyp som passar utmärkt i flera olika applikationer.

Kulventilen används primärt som avstängningsventil men det finns varianter som används för att reglera flödet. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kulventil.