Leveranser och returer

Ventim tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt NL17 om inget annat avtalats. Kontakta oss på telefon 0480-42 91 12 för aktuell information om din beställning. Varje retur måste föregås av en överenskommelse. Finns det inte någon överenskommelse accepteras inte returen. Det returnerade godset förutsätts vara i samma skick som vid leverans från Ventim. Vid retur av produkter skall vår returblankett (PDF) fyllas i och bifogas med det returnerade godset. Samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att returen skall godkännas. Bifoga även ordererkännande, faktura eller packsedel liksom en kopia av fraktsedeln.

OBS! Om det returnerade godset har varit i kontakt med giftiga, frätande, brand- eller miljöfarliga ämnen skall det rengöras innan retur annars tas det inte emot!

Returadress
Ventim AB
Flygplatsvägen 19
392 41 Kalmar

Ladda ner vår returblankett