Luftdon

Tillsammans med bland annat Ebro och Revo erbjuder vi pneumatiska manöverdon (luftdon) för automatisk manövreringen av ventiler. Donen kan beställas både som separata enheter och som färdigmonterade enheter, ventil + don.

Pneumatiska don delas in i dubbelverkande och enkelverkande. Vid on/off manövrering styrs lufttillförseln ofta av en magnetventil. Vid reglering används istället en positioner. I vår egen verkstad dimensionerar och monterar vi skräddarsydda lösningar med rätt tillbehör för optimal prestanda och levererar dem som provkörda, driftsklara enheter. Om du vill ger vi den kompletta enheten ett eget artikelnummer där alla ingående detaljer framgår. Utifrån dina driftsdata ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av luftdon.