Luftstyrda snedsätesventiler

Tillsammans med ODE erbjuder vi pneumatiskt styrda snedsätesventiler som passar utmärkt för gasformiga och flytande media.

Snedsätesventilen har en robust konstruktion, klarar höga flöden och kan manövreras utan differenstryck. Den klarar också höga temperaturer och är ett bra val för media med hög viskositet och orenheter. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av pneumatiskt styrd snedsätesventil.