Miljö

Ventim verkar i en bransch där miljöfrågorna är i fokus och vi satsar på att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete som bygger på ett nära samarbete mellan anställda, kunder och leverantörer. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan främst inom områdena transporter, inköp och energiförbrukning. Den externa revisionsfirman RISE har kvalitetscertifierat vårt miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringarna är ett kvitto på att vi arbetar kundorienterat, förbättrar våra interna processer och minskar vår miljöpåverkan och gör att våra kunder kan känna sig trygga i att Ventim arbetar enligt gällande krav och utvecklar verksamheten för att möta framtida krav.

Ventim är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar, och vi arbetar aktivt för att ta ansvar för vårt papper och plast.

Ventim har uppnått kvalifikation i Achilles Utilities NCE (tidigare Sellihca) och vi är därmed prekvalificerade att leverera till vatten- och energisektorn inom Sverige. Det innebär att vi uppfyller alla ställda krav inom bl.a. miljö, kvalitet och referenser på efterfrågade projekt. Achilles Utilities NCE är ett branschregister och kvalificeringssystem där inköpare för energisektorn i Norden kan söka på godkända leverantörer. För Ventims del är kvalificeringen en bra grund för att bygga långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra energikunder och förenklar vid upphandlingar.

Ventim har uppnått kvalifikation i Achilles Power and Tech för olja och gas och är registrerad leverantör. Certifieringen ger våra kunder inom olje- och gasindustrin en garanti för att vi svarar upp mot marknadens krav på tillförlitlighet och kvalitet. Med kvalifikationssystemet i ryggen är vi i ännu högre grad i stånd att tillgodose marknadens ökande krav.