Monteringsboxar

Tillsammans med ERHARD erbjuder vi monteringsboxar (montageboxar) för att förenkla montering och demontering av exempelvis ventiler och pumpar vid inspektion, underhåll och byte av delar i rörsystem. Monteringsboxar används ofta i system för vattenbehandling, dricksvatten, avloppsvatten och gasdistribution, industriella kylsystem och pumpstationer.

En montagebox monteras som en rördel i rörsystem för att kompensera bygglängden mellan flänsar. Installation av montagebox med justerbar bygglängd förenklar vid underhåll av pumpar och annan armatur. Val av utförande beror bland annat på vilken typ av armatur som är installerad i rörsystemet och hur stort avståndet är mellan armatur och rör. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av monteringsbox.