Nålventiler

Ventim säljer ett brett utbud av nålventiler, sätesventiler, för vätskor, ånga och gaser med höga tryck och temperaturer.

Nålventilen består av ett ventilhus och en överdel som är smidd i ett stycke samt en nålformad kägla som sluter mot ett säte i huset. Det här är enkla ventiler som manövreras med ratt och ger en exakt reglering av små flöden med höga tryck. Ventiltypen finns också i utföranden som manometerventil och kontrollmanometerventil. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid ledningen innehåller, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av nålventil.